Max Matthissen – Enklare ansökan om gruppförsäkring

Wisentic digitaliserar Max Matthiessens tjänst för frivillig gruppförsäkring. För en enklare och smidigare ansökningsprocess. Tjänsten skapar en friktionsfri kundupplevelse och en väsentlig nedtrappning av den administrativa handpåläggningen hos Matthiessen.

Tidigare har anställda ansökt om gruppförsäkring via pappersblanketter, som ofta resulterat i missförstånd och korrigeringar i efterhand av ansökan. Nu kan de anställda anslutna till Max Matthiessen med enkelhet ansöka om gruppförsäkring och identifiera sig via BankID. Hela processen, ihop med hälsodeklarationen och eventuella medförsäkrades uppgifter behandlas numera helt digitalt.

Enligt Max Matthiessen innebär förändringen både en förbättrad kundupplevelse och en enklare och effektivare administration av gruppförsäkringar.

— Genom vårt samarbete med Wisentic kan vi snabbt nå ut till våra gruppförsäkringskunder med enkla digitala tjänster. Vår ambition på Max Matthiessen är att förenkla och underlätta för våra kunder. Digitaliseringen av gruppförsäkringen är en del i det arbetet, säger Fredric Janssen, chef för Grupp & Hälsa på Max Matthiessen.

Angelica Nevenstam, kundansvarig på Wisentic berättar:

— Wisentic erbjuder digitala tjänster till försäkringsbranschen, med målsättningen att ge kunderna en enklare och mer lätthanterlig process tillsammans med en ökad effektivisering av administration hos försäkringsbolagen och förmedlarna. Det känns mycket roligt att samarbeta med ett ledande förmedlarbolag som Max Matthiessen.

Wisentic är en sammanslagning av de tidigare företagen Nocere Systems AB och Belivia Försäkringstjänst AB, och levererar konfigurerbara online-tjänster med moderna processer för försäkringsbranschen. Enligt Wisentic kan detta bidra detta till mer nöjda försäkringstagare och sänkta skade- och administrationskostnader.