eDjur

eDjur är vår digitala lösning för hantering av djurskador. Nästan alla djurägare har en försäkring som i varierande grad täcker den vård som djuret behöver. Antalet försäkringsärenden är stort och den administrativa hanteringen på veterinärkliniker och djursjukhus kan bli betungande.

eDjur automatiserar regleringen av djurskador, och djurägaren får omedelbart besked om försäkringen täcker skadan. Samtliga ledande djurförsäkringsbolag är anslutna till eDjur, och fler veterinärkliniker och djursjukhus ansluter sig hela tiden.

Kontakta oss om du vill ansluta din klinik, ditt djursjukhus eller ditt försäkringsbolag till eDjur.

 

Fördelar för veterinärkliniker och djursjukhus

 • eDjur ger möjlighet att skicka debiteringsunderlag och journal digitalt.
 • Kostnadsfritt för veterinärkliniker och djursjukhus.
 • Snabb behandling av direktregleringar.
 • Ingen extra programvara behövs utöver eget journalsystem.
 • Eliminerar fax.
 • Enklare kommunikation med försäkringsbolagen.
 • Färre telefonsamtal.

 

Fördelar för försäkringsbolag

 • Systemet kan integreras med försäkringsbolagets försäkrings- och skadesystem, gör det möjligt att reglera djurskadorna automatiskt.
 • Direktreglering kan ske dygnet runt.
 • Ökad kundnöjdhet
 • Servicen till försäkringstagarna förbättras
 • Genom Nocere Invoice Analyzer teknologin (NIA) lär sig systemet vad som är ersättningsbart genom försäkringen.
 • NIA-teknologin kan även användas för att få statistik över vad bolaget faktiskt betalar för. Varje fakturarad kan klassificeras.