eHälsa

Digitalisera hälsodeklarationen med bra datadrivet beslutsstöd och automatisk riskbedömning. Digitalisering i försäkringsbolag riskerar att antingen ha sin bakgrund i att digitalisera kundprocessen eller att effektivisera den interna administrationen. Oavsett vilket riskerar man att genomföra sin digitala transformation på bekostnad det andra området, kunden vs. Intern administration.

Med vår digitala hälsodeklaration med automatiserad riskbedömning effektiviseras försäkringsbolagens interna processer och har den sökandes/kundens upplevelse i fokus.

Med vår kunskap och erfarenhet om hur dessa processer ska utformas och hur regelverket ska konfigureras, tillsammans med vårt dynamiska formulär med automatiserat beslutsstöd, garanterar vi att uppsatta mål uppnås och att användarupplevelsen är i topp.

Kontakta oss om du vill veta mer!